Missa Veni Sponsa Christi

by Giovanni Pierluigi da Palestrina


Agnus Dei I

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
Miserere nobis.

(1 min 42 sec)

<bgsound src="gpmvsc6a.mid" loop="true">

Back Next